Five Card Story: Life

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Hazel Joy Ledesma created Jul 06 2018, 06:29:38 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) cogdogblog (5) Serenae


about this story

(1st Picture) ang buhay ng isang ay parang isang bike na may dalang mga basura dahil sa buhay ng isang tao may mga problemang dadting satin, may mga nasa ibaba at yung iba nasa itaas. (2nd picture) oo mahaba ang buhay at kahit gano ka haba ang problemang dinadanas mo dadating din atyo sa dulo (3rd picture) sa mga problemang dinadanas mo may mga taong nandiyan para sayo mga kaibigan at pamilya para tulungan kang tumayo sa pag kadapa mo (4th Picture) at sila yung mga taong tutulungan ka para ituro ang tamang daan para makarating ka sa lugar na pupuntahan mo at silang yung magiging guide mo para tulungan kang marating yung dapat mong punatah (5th picture) at dahil sa pag susumikap mo at hindi pag suko sa mga problemang dinanas mo ito na ang tagumpay na hinihintay mo dahil sa tyaga at pag laban sa mga pag subok na binigay ng Panginoon sayo, kakayanin mo lahat dahil walang binigay si God na problemang hindi natin kaya.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42343

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) cogdogblog (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next