Five Card Story: relationship

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by KAREN created Jul 06 2018, 06:35:58 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) hummingcrow (2) Serenae (3) shareski (4) bionicteaching (5) katerha


about this story

Isang relasyon na punung puno ng sayana pawang parang langit na mapayapa laging magkasama na parang halintulad sa mga asong kahit saan pang lugar mapunta ay laging magkasama pero nagbago yung tipong hindi mo alam kung paano sisimulan kase una palang , unang relasyon na sa una ay malinaw na malinaw kayo na parang isang camera na isang click lang ay ayon talagang bagay talaga pero minsan dumarating din sa point na parang isang camera din na kayo ay nagkakalabuan na hindi nyo alam kung may patutunguhan pa, yung tipong ang saya saya nyo noon na kahit saang lugar kayo magpunta basta kayong dalawa ang magkasama, pero kahit gaanong nagkalabuan na parang isang camera ay muli naman ulit itong maisasaayos pa itama lang ang mga pagkakamali at ibalik lang ang dating punung puno ng saya na dating ginagawa at puntahan lang ang mga masasayang lugar na lagi kayong magkasama at doon na masasabi na Lifetime na hanggang dulo patuloy parin magmamahalan hanggang sa wakas.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42345

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) hummingcrow (2) Serenae (3) shareski (4) bionicteaching (5) katerha

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next