Five Card Story: Kkk

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Kkk created Jul 09 2018, 03:54:53 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) shareski (4) Serenae (5) keepps


about this story

Kaya napili ko itong mga picture na to para maihalintulad sa buhay ko , dahil sa pinapakita nang imahe na lahat nang bagay ay wala tayong kasiguraduhan sa mangyayari sa huli . Walang may kasiguraduhan kung hanggang saan matatapos . Tulad ko , ganon yung mga bagay na iniisip ko sa sarili ko . Pero kahit hindi ko alam kung saan ako papatungo gagawa pa rin ako nang paraan para matupad ang gusto ko . Kahit walang may alam nang kasiguraduhan kung saan talaga ako mapupunta o anong mangyayari saken . Diyos lang ang nakaka alam nang lahat , pero hindi ko iaasa sa kanya lahat .

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42355

other stories made from the same cards

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) shareski (4) Serenae (5) keepps

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next