Five Card Story: Friends

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Mark Joseph Monzones created Jul 10 2018, 10:13:57 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) cogdogblog (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Pumasok ang isang guro upang magturo kung paano gumawa ng isang sasakyan na recycle. Sila ay grupo na gagawa na recycle na sasakyan. Ngunit ang may isang grupo ang umalma dahil ayaw nila maging kagrupo ang bata. Ang bata ay nagpresinta na siya na lang ang gumawa mag isa.makalipas ang isang araw ang bata ay nagumpisa na at dalian niyang natapos ang kanilang gawain. Makalipas ang ilang araw magpapasahan na nang kanilang recycle na sasakyan. Ngunit ang isang grupo ay tila wala pang nauumpisahan kaya nanghingi sila ng tulong sa bata upang matapos ang kanilang gawain. Sa pagtutulungan na ginawa nila ay duon nabuo ang magandang samahan at matatag na pagkakaibigan.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42389

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) cogdogblog (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next