Five Card Story: A Faithful Family

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Ciara Shen Jyxelle created Jul 10 2018, 10:24:10 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Their are family that contented in their life. Hindi sila naghahangad ng mas mataas o mas malaki pa sa buhay nila. They are contented in going church every sunday to blessed their family. magkakasamang gumagala sa kung saan deternasyon man sila mapunta. kahit na simple lamang ang buhay nila basta sama sama silang naglalakbay. mas mahalaga sa kanila ang pagsimba kaysa sa pumunta sa kung saang matataas na gusali. maihahantulad ko ito sa isang plants na patuloy na tumutubo at mas bumubunga ang pagmamahalan ng bawat isa mas nagiging matibay ang samahan sapagkat all of family members know how to be a faithful people. na mas uunahin si god kaysa sa ibang bagay. alam nila ang worth ng bawat isa. ang worth ni god at ang worth ng isang pamilya.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42394

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next