Five Card Story: kaibigan

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by RAVEN ROZH C. DUNGO created Jul 10 2018, 10:24:04 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) krutscjo (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) IKnowHowToWhistle


about this story

Isang araw, meron isang babae na masiyahin at siyay maraming kaibigan na sakanyay nagpapasaya. Siyay may alagang aso na sakanyay nagpapasaya, di nya ito itinuring na iba bagkus itinuring nya itong malapit na kaibigan. Lagi nya itong kasama san man siya magpunta , lagi rin silang naglalaro at nagpupunta sa ibat ibang lugar. Walang araw na hindi sila masaya, wala ring oras na hindi sila magkasama. At isang araw namatay ang kanyang aso, parang gumuho ang mundo ng babae kayat sobrang lungkot ang dinanas nya kung kayat siyay nagpakamatay.the end.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42393

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) krutscjo (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) IKnowHowToWhistle

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next