Five Card Story: Ang kwento ng aking Buhay

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Judee created Jul 20 2018, 12:49:02 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) bionicteaching (4) Intrepid Flame (5) bionicteaching


about this story

Magsimula ng ako ay magkaisip namulat ako sa buhay na mahirap ang aking magulang ay may maayos na trabaho at lahat ng paligid ko ay maganda alang problema pero nung akoy nagkakaisip na at naiintindihan na ang bagay bagay unti unti ko naiintindihan na ang buhay namin ay may pagkagulo din pala mas unti unti ko nararamdaman pinapasan nilang problema na pati ako naapektuhan ang kaya ko lang gawin at maitulong ay palakasin sila at ipakita na ang kanilang paghihirap yan susuklian ko sa tamang paraan.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42481

other stories made from the same cards

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) bionicteaching (4) Intrepid Flame (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next