Five Card Story: Nature and tradisyon

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Virgilio Ucol created Jul 20 2018, 12:27:49 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) whistlepunch


about this story

noong bata pako mahilig mag travel ang family ko, marami narin ako nakitang ibat ibang kultura sa ibang mundo, at pumunta kami ng beach ay sobrang haba at payapa ang dagat, lugar at mga tao kapag gabi na sa beach meron nagsalo-salo nagbibigayan karanasan nila sa buhay. nung pumunta kami ng hotel meron sumalubong samin na lalaki na mayroon suot tradisyonal na damit sa bansa nila at makalipag ang tatlong araw nag pasya ang aking inay na libutin ang gubat sa malapit at ang daming puno, hayop at ang ganda ng kapaligiran at malinis.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42480

other stories made from the same cards

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) whistlepunch

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next