Five Card Story: Kaibigan

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Melvin created Jul 20 2018, 02:41:16 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) directrix291 (2) bionicteaching (3) Serenae (4) dwtno (5) bionicteaching


about this story

Nung ako'y bata pa meron akong isang kaibigan na babae mahilig syang mag drawing ng mga damit na pang babae. Isang araw umalis sila ng kanyang pamilya papuntang ibang bansa at simula nun hindi ko na sya nakita pang muli. Sa tagal na ng panahon ang nakakalips sana dumating ang isang araw na muli kaming mag kita at magkaruon kami nang pag kakataon na mag picture upang meron kaming isang laraman na nagpapatunay na aming pag kakaibigan.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42483

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) directrix291 (2) bionicteaching (3) Serenae (4) dwtno (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next