Five Card Story: education

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by monique created Jul 23 2018, 01:30:39 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Ang importante sa tao ay hindi yung formal education but how they build their Character. Pero para sakin importante ito dahil dito nalalaman at napagaaralan natin yung mga bagay ng di natin alam. At kung may formal kang edukasyon makakamit mo yung pangarap mo, yung mga gusto mong gawin sa buhay magagawa mo dahil may pinagaralan ka, makakapunta ka din sa iba't ibang bansa dahil sa edukasyon napagaaralan mo yung mga salita ng ibang bansa malaya kang makakapagcommunicate sa kanila. Kapag may edukasyon ka makakahanap ka din ng maayos na trabaho at makapagsuot ng pormal na kasuotan.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42485

other stories made from the same cards

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next