Five Card Story: A Busy Person

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by BSIT-101 Edzen France Arabia created Jul 24 2018, 01:35:39 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Danny Nicholson (3) krutscjo (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Ako ay isang IT Specialist at videographer. Napaka busy kong tao dahil madami akong project na ginagawa. May mga kliyenteng din nagpapagawa sakin ng mga program. Isa din akong Software Engineer sa isang kompanya. Madalas nag gogrocery at nagluluto ako mag isa dahil wala pa naman akong asawa. Ako ay isang vegetarian. May sarili din akong kotse at bumibyeha ako madalas papunta sa pinapasukan kong kompanya. May sarili din akong proyekto na nagtuturo ng mga bata. Namamasyal din ako paminsan minsan pag may bakante akong oras. Masaya ako sa aking ginagawa.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42491

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Danny Nicholson (3) krutscjo (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next