Five Card Story: Bagyo

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by BSIT-101_Rosales Glenn M. created Jul 24 2018, 01:37:37 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Intrepid Flame (2) bionicteaching (3) cogdogblog (4) cogdogblog (5) bionicteaching


about this story

Bagyo
Isang araw sumama ang panahon, Ayun sa pag-asa malakas ang darating na bagyo ang pangalan ng bagyo ay bagyong dokleng.Nag handa na sila sa parating ng bagyo at nag land fall sa metro manila ang bagyong dokleng.Pag ka tapos ng bagyo ay pinag usapan ng mga matataas na opisyal ng metro manila, ang mga na binahang lugar sa metro manila ng bagyo ang malalang timaan ng bagyo ay ang barangay tatalon at maraming dumating na tulong sakanila mula sa mga foundation,At nag hahanap na ng solusyon ang mga opisyal ng barangay tatalon sa mga nang yayaring kabahaan sa tatalon.At marami ng dumarating na tulong sa tatalon .Mariming lugar ang sa tatalon ang mga na lubog sa baha gaya ng Araneta,kaliraya,agno,elga at kubo.at .Ayun sa mga baha ay magiging handa na sila sa mga dadarating na bagyo at lage na sila maghanda sa pag evacuate sa kanilang lugar at maka pag tabi kaagad sila ng kanilang kailangan sa pang araw-araw kung nasa evacuation center sila. Maging handa sa mga parating na bagyo sainyong lugar at para di na sila basta na ma istranded sakanilang mga bahay sa pag ka baha sakanilang kagaya sa barangay tatalon at sa iba pang lugar.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42492

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Intrepid Flame (2) bionicteaching (3) cogdogblog (4) cogdogblog (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next