Five Card Story: PAGIGING MATIBAY SA LAHAT NG PAGSUBOK

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by BST101_Anzano Renato P. created Jul 24 2018, 02:23:14 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) dwtno (5) bionicteaching


about this story

Ito ang aking mga napiling picture dahil ito ay nag papakita ng aking kagustuhan sa buhay Ang TULAY ay nagsisimbolo ng pagiging matibaysa buhay, ako ay nakasakay sa isang bisiklitang puro pagsubok ang nadaraanan dahil lahat ng tao ay kailangan ng katulong sa buhay kung saan ay ang AMBULANSYA na tumutulong sa ating buhay tuwing tayo ay nangangailangan ng tulong na kung saan tumutukoy sa mga taong nakapalibot sa atin sila ang ang ating lalapitan sa tuwing tayo ay may problema sa buhay at sila din ang ating kasanga sa tuwing tayo ay haharap sa isang problema mga BULAKLAK na nagsisimbolo ng ating pagiging malago o pagiging matugmpay sa lahat ng problema dahil ang buhay ay isang bulak na kung saan minsan ay nagbobloom o nalalanta na nagsisimbolo ng kalungkutan at minsan naman ay kasiyahan pero nandiyan parin ang KAMATAYAN na kung saan tayo ay nakatakda ng mamatay minsan dahil sa disgrasya o dahil lamang sa malubhang sakit pero kung kayat dapat nating pahalagahan ang ating buhay sa bawat araw at magpasalamat tayo sa diyos na gumawa sa atin, kung kayat wag tayong makakalimot na magpasamalat sa puong may kapal dahil ang lahat ng bagay o pangyayari sa ating buhay ay may tamang dahilan o rason.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42501

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) dwtno (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next