Five Card Story: Family Occasions

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by BSIT-101_Agbunag,Queenie B. created Jul 24 2018, 02:47:14 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) Serenae (3) bionicteaching (4) mcmorgan08 (5) shareski


about this story

Family Occasions
Christmas ball which on a Christmas tree Christmas ball is a fruit of a christmas tree, a Christmas tree cannot be formed when there is no design. Parang sa pamilya hindi mabubuo ang isang pamilya hanggat di sama sama lahat. Bahay na kung saan mahalaga sa pamilya ang isang tahanan , tahanan na araw araw na magkakasama matatakbohan at uuwian . Ang tahanan ay isang bunga ng paghihirap ng akin magulang para sa aming buong pamilya. Ang pag salu-salo kumain sa isang iisang lamesa mahalaga ang pag sasama at pagsasalo ng para sa atin isa itong pakikisama sa bawat isa .
Happiness is a important for myself and to my family, who people needs a happiness dahil dito nagbibigay ng lakas para sa sarili ang isang pagiging masigla ay nagbibigay ng confidence para sa sarili kaya mo din ishare ito sa iba at hawaan ang pagiging Masaya dahil kailangan ito ng mga taong nalulungkot. Travel for somewhere na magkakasama lahat family friends masayang magkakasama kapag marami .

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42509

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) Serenae (3) bionicteaching (4) mcmorgan08 (5) shareski

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next