Five Card Story: Kaibigan

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Heen created Jul 24 2018, 02:11:08 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) cogdogblog (2) krutscjo (3) bionicteaching (4) Serenae (5) Serenae


about this story

Cards na aalala ko dito yung kaibigan ko na madalas mag magic, naka rating na sya iba't ibang bansa para mag perform don, yung dating sabay kaming uminom ng malamig na beer at nag kakatuwaan. Nung sumilip ako sa bintana nakita ulit yung mga lugar na lagi naming tinatambayan, at eto yung araw na mag isa nalang ako walang kasama nag iisi nag hihintay na bumalik ang matalik kong kaibigan

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42518

other stories made from the same cards

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) cogdogblog (2) krutscjo (3) bionicteaching (4) Serenae (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next