Five Card Story: Markety story

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Marketa created Nov 03 2020, 08:59:51 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) cogdogblog (3) krutscjo (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Na začátku byla úplně nová cesta, nevěděli jsme kudy a kam povede. Cestou bylo spoustu překážek a museli jsme hledat nová řešení. Někdy jsme si připadali jako na universitě a museli jsme se hodně naučit, pomocníkem nám byl často google. Také jsme se po cestě cítili často jako ve vězení a vyhlíželi jsme konec. Nakonec v červnu jsme si trochu oddechli a prázdniny jsme si v rámci možností užili v normálním módu.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=48029

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) cogdogblog (3) krutscjo (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next