Five Card Story: Dagboek

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Stef created Nov 08 2022, 01:40:53 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) bionicteaching (4) Serenae (5) Serenae


about this story

Deze ochtend vroeg uit de veren. Ik ben naar de markt gegaan en hier vond ik zeer mooie stukken stof. Uiteraard heb ik er heel wat van gekocht. Nadien ben ik teruggekeerd naar huis om me te storten op de lappen stof om nieuwe gewaden te maken. Frisse lucht is van belang en daarom ga ik toch frequent naar buiten om een frisse neus op te halen. Als ik dan toch buiten ben, kan ik maar beter mijn loopschoenen aandoen om me toch nog even in het zweet te werken.
Nu is het nog steeds maar 12u00 's middags ;-)

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=51818

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) bionicteaching (4) Serenae (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next