Five Card Story: Mój dzień

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by IM created Mar 08 2023, 06:44:55 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) cogdogblog (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

O świcie, jak zwykle pobiegłam pod pomnik, ale po drodze zobaczyłam ostrzegający o niebezpieczeństwie napis, więc wróciłam szybko na podwórko mojej kamienicy. Zdecydowałam się wsiąść do samochodu i pojechałam na wieś, zobaczyć moją ulubioną kurkę.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=52143

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) cogdogblog (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next