Five Card Story: LAS

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Julia created Apr 24 2024, 06:01:02 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Pewnego popołudnia rodzice wraz z dziećmi wybrali się na wycieczkę rowerową do lasu, w którym znaleźli podejrzanie wyglądające grzyby. Przeczytali w atlasie, że te grzyby są szkodliwe i nie należy ich zbierać oraz jeść. Rodzice oznaczyli je czerwonymi wstążkami a dzieci zbierały trawę, liście oraz kwiaty i zrobiły z nich kolorowe bukiety i wszyscy wrócili bezpiecznie do swoich domów.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=53290

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next