Five Card Story: Moja podróż

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Aleksandra Pacek created Apr 24 2024, 03:12:18 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

W małym miasteczku, gdzie każdy dzień był taki sam, dorastał James. Chłopiec żądny przygód i podróży, pragnął zobaczyć coś nowego. Wraz z nadejściem wiosny pojawiały się nowe pomysły w głowie młodzieńca. Żeby mógł realizować swoje marzenia zaczął pomagać w restauracji swojego taty. Tata w ramach nagrody, za działania swojego syna kupił mu rower, najszybszy w całym miasteczku. James na pierwszą podróż wybrał się do zoo, gdzie widział piękne ryby. Był zachwycony i już planował nowe rowerowe wycieczki.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=53289

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next