Five Card Story: els colors magnifics

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by joan ponce holgado created Feb 16 2013, 09:35:51 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) Serenae


about this story

era en un cumpleanys on desobte em va entrar gana,vaig menjarme un talle de pastis un pastis que tenia tots els colors de l'art de sant marti.D'aquell tall em van vindre 7 idees de un dibuix pero vaig triar 1 de les 7 era un dibuix magnific un dibuix de la persona del cumpleanys .Aquella persona li va dir que si li podia regalar mi ell va dir que si un cop pintat va comencar a ploure , despres va sortir lart de sant marti .El dibuix se li va caure a terra i es va mollar,dels colors va sortir el art de sant marti i al altre costat hi havia un museu hi hi vaig entrar hi a dins del museu hi habia el dibuix amb tots els colors que habia ficat jo .

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=30754

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next