Five Card Story: Rond de wereld in een minut

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Manuela created Jan 06 2014, 11:16:41 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) mcmorgan08 (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Soms kun jij door fotografie met jouw gedachten reizen.Van de grote golven van Portugal tot de kleine kerken van Ierland. Jij kan ook erdoor om de dieren wereld te bewonderen.Jij kan ook genieten van het verschillende cultuur door de foto's. Dus de foto is in onze tijd een goede manier om te ontspannen.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=33705

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) mcmorgan08 (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next