Five Card Story: Rumah 907

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Zap created Jul 13 2017, 04:59:45 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Paris seolah-olah menjadi Bandar Fashion dan Bandar Cinta.Tetapi,ia bukan itu sahaja.Zaman dahulu,Paris ialah negera yang tidak selamat.Ramai orang sudah mati dan ada kehilangan keluarganya. Di Lotus, ada satu rumah yang kamu tidak boleh masuk. Pada suatu hari, ada seorang jurugambar yang sedang menyiasat. Dia mahu menyiasat Rumah 907. Apabila dia membuka pintu,dia ternampak seoang budak yang sedang duduk di kerusi . Patung kura-kura menukar menjadi haiwan-haiwan yang lain. Ketika dia keluar dari rumah itu,banyak darah di tangannya dia cepat-cepat pergi ke hospital dan dia tidak boleh menyembuhkan.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=40694

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next