Five Card Story: "GIFT OF GOD"

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by MARY ROSE created Jul 06 2018, 05:57:59 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) katerha


about this story

Maihahalintulad niya ang kanyang buhay sa isang maliit na bulaklak. Maliit, dinadaan-daanan, binabaliwala, natatabunan ng maraming damo. Ngunit sa kabila ng lahat na pinagdadaanan niya ay nananatili siyang positibo sa buhay dahil naniniwala siyang habang may bukas, may pag-asa. Ngunit masyadong mabibigat ang dumating na mga problema sa kanyang buhay at halos mawalan na siya ng pag-asa. Naging problemado siya at nawalan ng buhay ang dati niyang buhay na punong puno ng kulay at saya. Ngunit, naalala nya ang sinabi ng Panginoon nang minsan siya ay nagsimba, "anumang problema ang dumating ay nariyan ang Diyos na tutulong sayo". Magmula nga ng araw na iyon ay tinanggap niya ng buong puso ang lahat ng problema na dinadala nya. At dahil hindi siya nawalan ng pag-asa at pananampalataya, ay nawala lahat na parang bula ang kanyang mga problema. At magmula noon ay naging masiyahin at positibo na ulit siya sa buhay at handa nang harapin ang mga susunod na problema na darating sa kanyang buhay dahil alam niya na mayroong Diyos na handang umagapay at tumulong sa kanya.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42316

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) katerha

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next