Five Card Story: GIFT OF GOD

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by WENDS created Jul 06 2018, 06:03:26 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) lesliemb (5) Serenae


about this story

Isang araw, tila nga nakapalad ng araw na ito sa lahat ng may isang lalaking nag ngangalang jesus ang iba ay hindi kilala ang ating panginoon, siya ang nagbigay satin ng buhay, hindi lang buhay ang kaniyang binigay satin kundi ang buong pagmamahal niya at dahil sa sobrang pagmamahal niya satin binigyan niya tayo ng magagandang bagay at tanawin na ating mahalin at dapat alagaan. Andiyan ang ating mga halaman at bulaklak at kung ano ano pa. Ngunit may mga taong sumisira sa kaniyang mga ginawa para satin, andiyan ang mga taong nagpuputol ng puno, ang mga taong yon ay walang pagpapahalaga sa ating kapaligiran. Bilang na nga lang ang mga taong nagmamahal at nagaalaga sa ating likas yaman na nagpapatuloy ng nasimulan ng ating panginoon. Siya ang ating panginoon jesus.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42326

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) lesliemb (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next