Five Card Story: Pagbabago (Nature)

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Harolde Sanchez created Jul 06 2018, 06:10:05 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) krutscjo (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Sa pagsisimula ng buhay sa ating mundo, Bawat tao babae man o lalaki ay sa ating mga kagubatan lamang umaasa. Mula pagkain hanggang sa maliliit na mga bagay ay ang kagubatan ang pangunahing pinagkukunan. Hanggang Madaming taon ang lumipas at Sumibol na din ang madaming sibilisasyon at unti-unting nagkaroon ng pagbabago.Bawat pagbabago ay hindi maiiwasang maapektuhan ang kagubatan.
Sa madaming taong nagdaan, Makikita na natin ang pagbabago. Ang dating mapupunong bundok, ngayo'y kalbo na. Ang mayayabong na kagubatan, ngayo'y kalsada na. Siguro'y ganun nga ata kung ang mga tao ay umaabuso na. Hindi lang naman ang mga kagubatan ang napipinsala pati na rin ang mga hayop na nakatira dito. At sa ating mga tao din ay unti-unti na nating nararamdaman ang epekto ng urbanisasyon at modernisasyon na ating dala dala. Pagtatayo ng mga kabahayan at imprastraktura upang masustentuhan ang palaki ng palaking bilang ng populasyon .
Hindi pa naman huli ang lahat para sa atin. Madaming maraming pwedeng gawin upang unti-unting maibalik ang sigla at ganda ng ating kapaligiran. Atin lamang isipin ang mga susunod pa sa ating henerasyon. Paano naman sila? Naisip mo ba sila sa bawat pagtatapon mo ng plastik na basura sa sa ilog at mga kalsada? Maari natin itong maagapan kung tayo'y magtutulong tulong sa lalong madaling panahon. Hindi pa huli ang lahat, Kilos habang may oras pa.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42333

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) krutscjo (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next