Five Card Story: possible of extiction of bird (nature)

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by raven created Jul 06 2018, 06:15:29 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

may tatlong ibong magkakaibigan na naglalaro sa mga kagub atan dito sila nakakapamuhay ng maayos nakakapag parami ng maayos dito rin sila kumukuha ng mga makakain nila.may isang ibon na ang pangalan ay rico na napalayo mag isang naghanap ng pagkain malayo layo ang kanyang narating di lumaon nakakita sya ng tubig para muna uminom dahil sa tagal na nyang lumilipad siyay napagod nag pahinga muna sya at mayamaya ay lumipad na siya dahil nakaramdam na sya ng kaginhawaan sa kanyang katawan. may nakita siyang palayan na syang pwedeng dalin sa kanilang lugar madali bitbitin magaan at di sya masyadong mahihirapan di nya alam ang nangyayari sa kanyang lugar nakauwi na sya at tawag sya ng tawag ngunit walang sumasagot sa kanya hindi nya alam na ang mga kalahi nya ay pinagkukuha ng mga tao dahil sa balahibo nilang nakakaakit sa ganda naisipan ng mga tao na ito ay ibenta.ang ibong si rico ay lumipad para hanapin ang kanyang mga kalahi na nawawala di nagtagal nakita nya sa lugar ng mga tao ang mga balahibo na katulad ng sakan nya nanakabitin naisip nya agad na mga kalahi nya iyon na napatay na . nagmadali syang umalis at lumipad sa malayo pumunta syang lugar na malayo sa mga tao . nakalipas ang dalawang araw nakakita sya ng kagubatan na payapa at masaya nakakilala sya ng isang ibon na tulad nya at tuwang tuwa sya na may natitira pa sa lahi nya ang ngalan ng ibon na iyon ay angela di nagtagal nagsama sila at nakapag buo ng pamilya at sa lugar na iyon naisipan nilang mag parami .

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42335

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) Serenae (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next