Five Card Story: Let go of my past..

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by BSBA-RONA RICA B.POMOY created Jul 09 2018, 04:39:40 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) Serenae (5) bionicteaching


about this story

Nung ako ay maliit pa nakagisnan na ng aming pamilya ang magsimba sa araw linggo,lumaki kame sa mga pangaral ng simbahan at aking mga magulang gayon din ang aming namumuno sa simbahan..Ang naging sandalan ko kapag ako ay mga suliranin,naging aktibo akong miyembro at naging isang leader ng mga kabataang tulad ko..Hanggang nakilala ko ang nagpabago ngbtakbo ng buhay,nawala ang focus ko sa pagiging isang leader at nawala ako sa simbahan,na hanggang ngayon na pinagsisihan ko.
Sa pangalawang larawan naman nakataling aso na naging sunod sunuran sa mga bagay na akala ko ay makakatulong sa mga naging takbo ng buhay ko,hindi makawala sa mga bagay na nawala na hindi ko man lang magawa kumawala at magkaroon ng desisyon para makatayo ako at makabangon muli.
Sa pangatlong larawan,i can relate this picture to kids.,sila na ang magiging kalakasan ko sa buhay na maging matalino sa mga gagawin kung desisyon para hindi na maulit pa yung mga nagawa ko sa aking nakaraan.Sila na ang magbibigay ng tamang direksyon para maging mabuting tao at nanay ako.
Sa pang apat na larawan.,gusto ko na maging isang magandang halimbawa ako at makapagsalita sa harap ng mga tao na kaya ko palang baguhin ang buhay ko at maipagmalaki na kung kinaya ng iba kakayanin ko din.Isa kasi sa pangarap ko ang maging isang guro na maka impluwensya hindi lang maaarin nilang matutunan kundi ang makita nila ang kahalagahan ng taong may tinapos para umunlad ang kanilang buhay at maging ang kanilang magiging pamilya..
Sa pang lima larawan,taong kumukuha ng larawan.Ako ay mahilig kumuha ng mga larawan kahit pa ito ay nasa estado ako ng kasiyahan at sa anumang anggulo ng buhay.Nagpapakita ito saken ng mga aral at nagsisilbi itong mahalagang naganap sa buhay ko na kailan man ay di ko malilimutan..Ang sarap sarap magbalik tanaw sa mga larawang ito,at kung kukuha ako ng panibagong mga larawan nais ko na makikita ang sarili ko na kaya ko na humarap dun sa mga taong nagpabago ng buhay ko na kaya ko ng magpatawad at gawing makabuluhan ang buhay ko sa mundong ito na kasama ang aking pamilya at mga anak na nakangiti at walang tinatagong hinanakit kung kanino man...

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42358

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) Serenae (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next