Five Card Story: Let go of my past..

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by BSBA-RONA RICA B.POMOY created Jul 09 2018, 05:02:34 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) hummingcrow


about this story

Pagkagising ko tuwing umaga ako ay lage magtitimpla ng aking kape at uupo sa isang sulok ng aming bahay para magbalik tanaw sa mga pangyayari sa aking buhay at paano magsisimula sa panibagong hamon ng buhay.
Sa pangalawang larawan naman ay nagsisimbolo ito ng aking pagiging masaya at masalimuot na pagpapamilya at pagkakaroon ng mga anak.Maaga ako namulat sa pagpapamilya at maaga ako naikasal,hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng problema na minsan gusto ko ng sumuko pero pag nakikita ko na ang aking mga anak nagbabago ang takbo ang takbo ng buhay ko..

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42359

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) hummingcrow

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next