Five Card Story: Importance of nature

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Janeee created Jul 19 2018, 01:26:24 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) Serenae (5) bionicteaching


about this story

Kalikasan,hindi ba't kay gandang pagmasdan na mayroon tayong ganitong kagagandang tanawin na matatanaw sa araw araw nating pamumuhay? Pero bakit ngayon tila ba isinasawalang bahala nalang natin ang kaloob at biyaya ng Diyos sa ating lahat,nakalimutan o sadyang kinalimutan nalang natin na lahat tayo ay may pananagutan upang mapangalagaan ito,Ang sarap makitang may mga batang naglalaro sa malinis na kapaligiran katulad nalamang ng mga batis dati nagagawa pa naming maglaro at magtampisaw sa malinis na batis may mga puno pa kaming naakyatan hindi tulad ngayon na halos wala ka nang makitang puno at malinis na batis,Sa totoo lang hindi namn talaga masama ang pag unlad pero dapat pa rin nating isaalang alang ang mga bagay na dapat ating iniingatan at pinapangalagaan.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42467

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) Serenae (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next