Five Card Story: Ang Binhi

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by ChristianManuel created Jul 19 2018, 01:53:27 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Ang edukasyon ay isa sa pinakamahalagang kailangan ng tao. Hindi lang para sa trabaho kundi para sa pang-araw-araw nating ginagawa. Sabi nga ng iba "Ang edukasyon ang tanging maipapamana ng isang magulang sa kanyang anak." Ang pag-aaral ay pinaghihirapan. Katulad ng isang binhi na hindi tutubo kung hindi ito inaalagaan ng mabuti. Habang tumatagal dumadami ang ating nalalaman, na parang isang bulaklak na namukadkad. May mga pagkakataon na nadadapa tayo or nagkakamali ng desisyon, na katulad ng isang sanga na nabali, ngunit hindi dito natatapos ito ay maaaring tumubo muli at magkaroon ng panibagong pag-asa. Sa pag-aaral natin hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng kumpetensya kung saan nagpapataasan ng grado ang mga estudyante. Pero hindi lang grado ang batayan para masabing matalino or magaling ang isang bata, isa lamang itong numero. Sa paglipas ng panahon mas madami ang ating nalalaman. At sa mga nalalaman nating ito mamari tayong tumulong sa ibang tao. Pero may mga taong mataas ang pinagaralan kung kaya't mataas din ang tingin sa kanyang sarili at minamaliit ang ibang tao. Kaya dapat lagi tayong maging mapagkumbaba at matutong lumingon sa ating pinagmulan.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42468

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next