Five Card Story: The Journey behind the nature

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by BSIT 101_Paras, Princes Nicole P. created Jul 24 2018, 03:05:31 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

“The Journey behind the nature”

“Life is not easy. You encounter many problems. Sometimes, you feel down and alone but in the end of the day you need to be strong to pursue your dreams.” Failure is a part of learning. We should never give up the struggle in life.
My dream is to finish my study. I want to be a professional IT and I will do my best to pursue my dreams.
Mahirap pero masaya. May mga problemang darating na dapat mong lagpasan. Sa bawat problema na yun ay may natututunan ka. Lahat ng pinagdaanan mo mapapalitan ng masaya na lang. Kailangan mo lang maging matiyaga sa buhay para matupad mo ang iyong mga pangarap.
Sa huli, lahat ng gusto mong mangyari ay mangyayari. Yung buhay na gusto mo sa sarili at pamilya mo.
Pinagaaralan at sinusuri nila kung ano ang solusyon sa problema ng kalikasan sa mundo. Pinapakita nila ang ganda nito at kung ano ang halaga nito sa atin.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42516

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next