Five Card Story: Nature

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Cedrick John del Rosario created Aug 09 2019, 06:31:55 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Kagaya ng nakikita natin sa larawan ito ay nag rerepresent ng payapa at kalmadong kapaligiran tayong mga tao ay dapat Iadopt ang kapaligiran upang Tayo ay matuto sa madaming bagay dapat tayong maging payapa at kalmado sa ano mang oras Para tayo ay makapag isip ng maayos at maresolba agad ang problema Yun lamang po at maraming salamat

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=44462

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next