Five Card Story: De vreemde vakantie

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Mayisha IJpeij created Oct 07 2020, 12:12:33 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) keepps (4) Intrepidteacher (5) bionicteaching


about this story

Nou de enge boswachter : omdat het verhaal zich afspeelt in een bos ( plaatje 1 ) en hij foto's maakt van de jongens ( plaatje 2 ) toen dacht nou de enge boswachter die hun in de gaten houd.

De vissers middag : omdat ze van een vissers vereniging zijn en ze houden van vissen , hebben een toernooi waar ze aan meedoen. ( plaatje 3 ).

Het auto ongeluk : ja ( plaatje 2 ) een ongeluk met auto's en ik dacht laat het dan zijn omdat ze niet zaten op te letten , maar naar iets anders keken en dat was mooie vlinders ( plaatje 4 ) in dit geval.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=47742

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) keepps (4) Intrepidteacher (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next