Five Card Story: STAROSTA

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Nikola created Dec 03 2020, 09:29:21 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) Serenae


about this story

Starosta přemýšlel, že by nechal rozbourat starý most v jeho městě, A taky ho napadlo, že by mohl také rozbourat staré přebytečné budovy. Ale pak si uvědomil, že by tím mohl poškodit životní prostředí, a to by jeho městu neprospělo. jistě že myslel také na zvířata, mohlo by se jim něco stát. Tak se nakonec rozhodl že to neudělá :)

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=48192

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next