Five Card Story: Magandang Buhay

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by John Michael Conde created Jul 10 2018, 10:23:41 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Ang story ko ay tungkol sa magandang buhay at pangarap ko din magkaroon ng magandang buhay pagtapos ng aking pagaaral. Ito ang ang napili kong mga litrato dahil ito ang kumakatawan sa aking buhay. Ang una kong napili na litrato ay isang kotse dahil ito sa isang pangarap ko na magkaroon ng isang kotse para sa pamilya ko.At ang pangalawa kong litraton ay kumakatwan sa pagsuccess sa buhay ko at ang pangatlo kong litrato ay isang magandang bahay at sa pang apat na litrato ay ay makikita niyo ay may isang motor na magara at isa din to sa mga pangarap ko at huling litrato ay naglalarawan ito sa magandang bulaklak na naglalarawan sa aking pamilya at ito ang storya ng buhay ko.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42392

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next