Five Card Story: Love

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Reyniel Hipolito created Jul 10 2018, 10:24:43 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) keepps (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

This story is about love. Love is important because it is an inspiration to us.Here you will learn how to mingle. nakikita ko sa mga bulaklak nito na pag may binigyan ka nito makikita mo ang mga ngiti nilang matatamis. hindi naman masama magmahal wag lang yung sobra. yung iba nagpapakamatay pa dahil sa love. hindi nila nakikita ang halaga nila sa iba. sa isang babae lang naka focus. dito tayo makakaranas na hirap at sakit kailangan natin alagaan ang mga karelasyon natin kasi ito ay iang prinsesa natin habang nasasaatin pa ito

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42396

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) keepps (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next