Five Card Story: Výlet

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Deni created Dec 03 2020, 09:34:12 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) EAWB (3) jjbirder (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

V obchodě jsme si nakoupili spoustu jídla a pití.
Šli jsme do parku, povídali si a přiběhl k nám cizí pes.
Po hodinovém sedění v parku jsme se rozhodli jít na horkou čokoládu.
Po odchodě z kavárny jsme si sedli do auta a jeli domů.
Po cestě začalo pršet, domů jsme to stihli jen tak tak.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=48197

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) EAWB (3) jjbirder (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next